ALGEMENE VOORWAARDEN

1. VOORWAARDEN EN PARTIJEN

Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: ‘algemene voorwaarden’) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake de aankoop van goederen in de webshop van EMMIE GRAY GmbH, Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf, Duitsland (hierna te noemen: ‘EMMIE GRAY’), op te vragen via https://www.emmiegray.de, door Klant (hierna te noemen: ‘Klant’, EMMIE GRAY en Klant hierna gezamenlijk te noemen: ‘Partijen’). Andersluidende voorwaarden van Klant maken geen onderdeel uit van de overeenkomsten tussen Partijen, zelfs wanneer EMMIE GRAY niet uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de toepasselijkheid ervan. Partijen in het kader van het sluiten van de overeenkomst zijn uitsluitend EMMIE GRAY en de Klant die een bestelling plaatst.

Onze bloemen zijn natuurproducten. Alle gegevens over de kleur, het model, de maat en afbeeldingen ervan op onze website, in offertes, reclamemateriaal en sociale kanalen dienen slechts te worden beschouwd als voorbeeld. De bloemen zijn ongeschikt voor menselijke consumptie.

Gebruikstip: deze algemene voorwaarden omvatten o.a. regelingen die uitsluitend betrekking hebben op ondernemers zoals bedoeld in § 14 Duits Burgerlijk Wetboek. De clausules zijn niet van toepassing op consumenten zoals bedoeld in § 13 Duits Burgerlijk Wetboek en zijn als zodanig aangeduid. Een consument zoals bedoeld in de regelingen hieronder houdt in: een natuurlijke persoon die in de eerste plaats handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Een ondernemer is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid die handelt namens zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.

 

2. BESTELLING DOOR DE KLANT

Alle bestellingen van de klant zijn van toepassing onder voorbehoud van aanvaarding door EMMIE GRAY en beschikbaarheid van de goederen. Bij het plaatsen van een bestelling wordt de juistheid en volledigheid van alle verstrekte gegevens door de klant gegarandeerd. Daarnaast bevestigt de klant dat hij gemachtigd is de creditcard, betaalpas of een ander betaalmiddel waarmee de bestelling is geplaatst, te gebruiken.

 

3. BESTELPROCES

U bestelt in onze shop via het doorlopen van de volgende stappen:

1) Op het niveau van het productoverzicht kunt u op het product klikken om naar de detailpagina van het betreffende product te gaan.

2) Op het niveau van de detailpagina van het product is de rozenkleur op de foto standaard ingesteld als selectie. Verder heeft u hier de mogelijkheid om aan het getoonde product optioneel een andere rozenkleur toe te voegen. De prijs van het product kan afhankelijk van de rozenkleur variëren. Door te klikken op de knop ‘In het winkelmandje’ op de detailpagina van het product, voegt u het door u geselecteerde boeket rozen aan uw winkelmandje toe.

3) Als u klikt op ‘Winkelmandje bewerken’ krijgt u vervolgens alle geselecteerde artikelen te zien. U heeft de mogelijkheid om uw selectie aan te passen (aantal per artikel, verwijderen van artikelen). Via de navigatiebalk aan de bovenkant kunt u op elk gewenst moment uit uw winkelmandje gaan om andere artikelen uit de shop te selecteren. Via de knop ‘Winkelmandje’ in de rechter bovenhoek van de webshop kunt u op elk gewenst moment terugkeren naar het actuele winkelmandje.

4) U heeft nu de mogelijkheid om extra producten aan uw winkelmandje toe te voegen of via de knop ‘Afrekenen’ naar de volgende stap in het bestelproces te gaan: het invoeren van de adresgegevens.

5) Bij de stap ‘Uw adres’ kunt u nu uw volledige adresgegevens invoeren. Als het factuur- en leveradres niet met elkaar overeenkomen kunt u het veld ‘Ander leveradres dan factuuradres’ aanklikken en het andere adres opgeven.

6) Bij de volgende stap ‘Betaal- en verzendmethode’ heeft u de mogelijkheid om de door u gewenste betaalmethode te selecteren. Hier kunt u kiezen uit de betaalmethoden PayPal, creditcard, directe overboeking en betaling via overboeking vooraf. Vink het veld aan dat overeenkomt met de door u gewenste betaalmethode. Hierna kunt u optioneel een boodschap (deze wordt aan de Rosebox toegevoegd) in het betreffende tekstveld invoeren en in de kalender een beschikbare, gegarandeerde levertermijn selecteren.

8) Door te klikken op de knop ‘Verder’ komt u uit bij de overzichtspagina van uw bestelling waar alle gegevens van uw geplande bestelling (met name factuur- en leveradres, product(en), prijs, aantal, betaalmethode) staan samengevat. Bevestig via het aanvinken van het desbetreffende selectievakje dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van EMMIE GRAY GmbH en dat u kennis heeft genomen van de instructie voor ontbinding/herroeping.

9) Door te klikken op de knop ‘Bestellen met betaalverplichting’ wordt uw bestelling naar ons verzonden. Hiermee biedt u ons aan een koopovereenkomst te sluiten. De informatie over het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst kunt u in de algemene voorwaarden vinden onder de betreffende paragraaf (Sluiten van overeenkomst).

 

4. Sluiten van overeenkomst

4.1. De weergave van de producten in de webshop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar zijn enkel niet-bindende aanprijzingen van producten. Door de bestelling van goederen wordt door de klant een bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst gedaan. Na plaatsing van de bestelling ontvangt Klant een e-mail waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd (hierna te noemen: ‘orderbevestiging’). Deze orderbevestiging vormt geen aanvaarding van het aanbod, waardoor er hiermee dus nog geen overeenkomst tot stand komt. Een koopovereenkomst tussen EMMIE GRAY en Klant komt pas tot stand door een verdere uitdrukkelijke opdrachtbevestiging (aanvaarding van het aanbod door EMMIE GRAY na controle van de klantgegevens (kredietwaardigheids- en identiteitscontrole) en beschikbaarheid van de goederen) of door verzending van de goederen.

4.2. De levering van goederen vindt alleen plaats in normale hoeveelheden voor een huishouden.

 

5. LEVERINGSVOORWAARDEN EN VERZENDKOSTEN

5.1. Leveringen door EMMIE GRAY vinden pas plaats na ontvangst van de koopprijs inclusief eventuele verschuldigde verzendkosten overeenkomstig punt 5.3 hieronder.

5.2. Klant kan tijdens het bestelproces de gewenste levertermijn selecteren. Verzending vindt uitsluitend plaats via DPD/DHL (standaard- of expressverzending) of DHL Same Day. De gewenste levertermijn wordt bij de selectie van een verzending via express, premium of Same Day gegarandeerd. Bij een standaardverzending kan de levertermijn één tot drie werkdagen afwijken. Na verzending krijgt Klant een e-mail met de track & trace-code. Aan de hand hiervan kan de verzending online worden gevolgd. We raden aan om op het tijdstip van bezorging persoonlijk thuis aanwezig te zijn. Alleen in dat geval kunnen we de versheid van de bloemen garanderen. Als de pakketbezorger Klant niet aantreft en het pakket ergens anders afgeeft of tussentijds opslaat, verzoeken we Klant om het pakket daar direct op te halen.

5.3. Voor leveringen binnen de Bondsrepubliek Duitsland bedragen de verzendkosten voor een standaardverzending € 3,90 en voor een expressverzending met ‘gegarandeerde levering op de gewenste leverdatum’ € 6,90. Bij selectie van de extra verzendmethode premium verzending komt er een toeslag bij ten bedrage van € 3,00 of € 9,90 bij bezorging op zaterdag.

5.4. De verzendkosten voor leveringen in andere EU-landen zijn opgenomen in het overzicht van de verzendkosten in de webshop en kan Klant eveneens terugvinden op het bestelformulier.

 

6. PRIJZEN EN BETAALMETHODEN

6.1. De prijzen die in de webshop staan aangegeven, zijn eindprijzen inclusief wettelijke btw te vermeerderen met eventuele verzendkosten overeenkomstig punt 5.3 hierboven. In het kader van het bestelproces ontvangt Klant voor verzending van de bestelling een overzicht met gegevens over het totaalbedrag van de bestelling.

6.2. Klant kan de betaling verrichten via creditcard, PayPal, AmazonPay, directe overboeking of overboeking vooraf.

6.3. De koopprijs dient onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te worden betaald.

 

7. TRANSPORTSCHADE

Voor consumenten geldt:

Indien de goederen met duidelijke transportschade worden geleverd, dient u melding te doen van deze gebreken bij de bezorger en onverwijld contact met ons op te nemen. Indien er geen klacht wordt ingediend of contact wordt opgenomen, laat dit uw wettelijke rechten en het doen gelden ervan, met name uw garantierechten, onverlet. U helpt ons er echter mee onze eigen vorderingen jegens de vrachtvervoerder of transportverzekering te kunnen laten gelden.

Voor ondernemers geldt:

Het risico op toevallig bederf of toevallige kwaliteitsvermindering gaat over op u zodra wij de goederen aan de expediteur, vervoerder of de persoon of dienst die op andere wijze verantwoordelijk is voor de uitvoering van de verzending, hebben geleverd. Op handelaren is de in § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel vastgelegde verplichting tot het controleren van de goederen en melden van gebreken van toepassing. Indien u nalaat de betreffende melding te doen, gelden de goederen als goedgekeurd, tenzij er sprake is van een gebrek dat niet tijdens de controle kan worden opgespoord. Dit geldt niet in het geval dat we een gebrek kwaadwillig hebben verzwegen.

Onvoorziene leveringsproblemen die buiten onze invloedssfeer vallen, geven ons het recht om de levertermijn dienovereenkomstig te verlengen. Dit geldt ook wanneer de leveringsproblemen bij secundaire leveranciers optreden.

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen naar het door u opgegeven leveradres verzonden. U draagt het risico in het geval dat de zending niet leverbaar is omdat u een foutief adres heeft opgegeven. Wij zijn niet verplicht het correcte adres te achterhalen.

We hebben het recht om deelleveringen te doen.

Indien u ondernemer zoals bedoeld in § 14 van het Duits Burgerlijk Wetboek bent, geschiedt levering van de goederen op uw risico. Wij behouden ons het recht voor om leveringen te doen aan landen buiten de EU.

 

8. INSTRUCTIE VOOR ONTBINDING/HERROEPING

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (EMMIE GRAY UG, Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf, Duitsland, e-mail stornierung@emmiegray.de) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen wij u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u hebt aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons (EMMIE GRAY UG, Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf, Duitsland of e-mail info@emmiegray.de) heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.

U bent alleen aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de goederen die het gevolg is van hanteren of gebruik dat verder ging dan nodig was om de aard en het functioneren van de goederen te controleren.

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is echter met name bij de volgende overeenkomsten niet van toepassing:

• overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de vervaardiging afhangt van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn,

• overeenkomsten voor de levering van goederen die snel bederven (met name bloemen) of waarvan de houdbaarheid snel afloopt,

• overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen waarbij de verzegeling na levering is verbroken en niet kunnen worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne,

• overeenkomsten voor de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen of verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan

EMMIE GRAY GmbH
Hansaallee 321
40549 Düsseldorf (Duitsland)
E-mail: info@emmiegray.de

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op(*)/Ontvangen op(*):

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

(Gelieve het bestel- of opdrachtnummer te vermelden; dit heeft geen invloed op de geldigheid van de herroeping):

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

Datum

_______________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

9. GARANTIE

Op de garantie zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

De goederen die in de webshop worden aangeboden, staan op de website weergegeven via illustratieve voorbeelden. Bij geringe afwijkingen tussen de presentatie en de werkelijke aard is er geen sprake van gebreken aan de bestelde goederen. In ieder geval is alleen de productbeschrijving bepalend voor de aard van de aangeboden producten. We wijzen erop dat de in de webshop gepresenteerde producten ten tijde van het bezoek van Klant eventueel niet meer voorradig of verkrijgbaar zijn of dat de betreffende prijzen inmiddels kunnen zijn gewijzigd.

 

10. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN

De aansprakelijkheid voor gebreken van onze goederen is onderworpen aan de regeling ‘Garantie’ overeenkomstig voornoemde paragraaf 9.

U draagt het risico van een met 1 tot 3 werkdagen verlate standaardlevering. In het geval dat goederen vanwege onjuiste gegevens niet leverbaar zijn, behouden wij ons het recht voor om de al verkregen koopprijs te houden en zijn wij niet verplicht om de zending opnieuw te leveren. Voor gebreken die zijn ontstaan als gevolg van een ondeugdelijke behandeling van de goederen (d.w.z. elke behandeling van de goederen die niet in overeenstemming met de betreffende instructie voor de verzorging), dragen wij geen verantwoordelijkheid. Indien u ondernemer bent zoals bedoeld in § 14 Duits Burgerlijk Wetboek, geldt in afwijking van lid 1 zin 1 het volgende:

Als aard van de goederen gelden alleen onze eigen aanduidingen als overeengekomen.

U bent verplicht om de goederen onmiddellijk en onder betrachting van de nodige zorgvuldigheid te controleren op afwijkingen wat betreft kwaliteit en aantal en ons binnen één (1) dag na ontvangst van de goederen schriftelijk (bijvoorbeeld via e-mail) op de hoogte te stellen van duidelijke gebreken. Voor het aanhouden van de termijn volstaat de tijdige verzending van het bericht. Dit geldt eveneens voor constatering van achteraf vastgestelde verborgen gebreken. Bij schending van de verplichting tot het controleren van de goederen en melden van de gebreken, kan er geen beroep meer worden gedaan op de garantie. Bij gebreken zorgen we naar onze keuze voor herstel of een vervangende levering. Indien het niet lukt om het gebrek te verhelpen, kunt u naar keuze korting vragen of uit de overeenkomst terugtreden. Indien zonder resultaat twee pogingen zijn ondernomen om het gebrek te verhelpen, geldt wanneer er niets anders uit de aard van de goederen of het gebrek of uit andere omstandigheden voortvloeit, het verhelpen van het gebrek als mislukt.

 

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven eigendom van EMMIE GRAY totdat de volledige betaling van de koopprijs is voldaan.

 

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1. In geval van opzet of grove nalatigheid, is EMMIE GRAY onbeperkt aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en te voorziene schade.

12.2. In geval van lichte nalatigheid is EMMIE GRAY onbeperkt aansprakelijk bij schade aan leven, lichaam of gezondheid. In geval van schending van wezenlijke plichten door lichte nalatigheid is de aansprakelijkheid beperkt tot de te voorziene schade die typisch voor de overeenkomst is. Een wezenlijke verplichting is een verplichting die nakoming van het naar behoren uitvoeren van de overeenkomst überhaupt pas mogelijk maakt en waarbij schending ervan het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt en waarop Klant regelmatig mag rekenen op naleving ervan. Verder is EMMIE GRAY niet aansprakelijk voor materiële schade en financiële verliezen voor zover deze door lichte nalatigheid van EMMIE GRAY, een wettelijke vertegenwoordiger of hulpkracht zijn ontstaan.

12.3. Voor zover de aansprakelijkheid van EMMIE GRAY overeenkomstig paragraaf 9 uitgesloten dan wel beperkt is, dan geldt dit eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid van medewerkers, vertegenwoordigers en hulpkrachten.

12.4. De voornoemde beperkingen van de aansprakelijkheid laten de aansprakelijkheid overeenkomstig de Duitse Wet inzake productaansprakelijkheid onverlet.

 

13. TOEPASSELIJK RECHT

Voor alle geschillen die voortvloeien uit de ontwikkeling, uitvoering of afwikkeling van de overeenkomst tussen Klant en EMMIE GRAY is uitsluitend Duits recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden in strijd zijn met wettelijke regelingen of nietig zijn, dan laat dit de geldigheid van de overeenkomst verder onverlet.

Indien u handelaar bent zoals bedoeld in § 14 van het Duits Burgerlijk Wetboek, is uitsluitend de rechtbank van onze plaats van vestiging bevoegd.

 

14. WAARDEBONNEN VOOR ACTIES

Waardebonnen voor acties kunnen niet worden gekocht, maar worden door de aanbieder verstrekt in het kader van een reclamecampagne. Waardebonnen voor acties zijn in principe niet achteraf in te wisselen, niet te combineren met waardebonnen van andere acties en gelden niet op afgeprijsde goederen (met uitzondering van waardebonnen die speciaal zijn bestemd voor afgeprijsde artikelen en waarop afzonderlijke regelingen van toepassing zijn die in het kader van de betreffende waardebon worden meegedeeld). Verder kunnen waardebonnen niet worden ingewisseld voor contant geld.

 

15. ONLINEGESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie stelt het volgende platform voor onlinegeschillenbeslechting beschikbaar: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Versie: 13-6-2015